صورتحساب نهایی

لیست سفارشات:

  • نام غذا
  • قیمت واحد
  • تعداد
  • قیمت کل
  • جوجه مخصوص رستوران زرشک
  • ۳۲,۰۰۰ تومان
  • ۳
  • ۹۶,۰۰۰ تومان
  • دیزی مخصوص
  • ۱۲,۰۰۰ تومان
  • ۱
  • ۱۲,۰۰۰ تومان
  • چلو کباب کوبیده مخصوص
  • ۲۱,۰۰۰ تومان
  • ۲
  • ۴۲,۰۰۰ تومان
  • جمع کل
  • ۱۵۰,۰۰۰ تومان

مشخصات:

 • نام و نام خانوادگی
 • شماره تماس
 • محمدرضا امامیان
 • ۰۹۹۰۵۵۱۱۹۲۶
 • آدرس پستی
 • خیابان سمیه، کوچه ۲۰، فرعی پنجم، پلاک ۹، طبقه ۵